گروه تجهیزات پزشکی مبین، نماینده انحصاری فروش محصولات ٌWRP می باشد.