شرکت مبین تجهیز آپادانا با بکارگیری قابلیت های ارزشمند و با تأمین نیازهای تجهیزاتی و فنی مراکز درمانی، داروخانه و بیمارستان در سطح کشور در حال حاضر از شرکت های پویای صنعت تجهیزات پزشکی محسوب می گردد و تلاش می کند تا محصولات با کیفیت و دارای استاندارهای جهانی و داخلی به بازار تجهیزات پزشکی ارائه نماید.
واردات و توزیع تجهیزات پزشکی این شرکت در حوزه های:
– کالاهای بیهوشی تنفسی
– تجیهزات خون و آنکولوژی
– تجهیزات اورولوژی
– بیوپسی
– جراحی چشم
– اقلام مصرفی پزشکی